Gaan we voor E-readers of tablets?

Gaan we voor E-readers of tablets?

De afgelopen tijd viel het ons op dat de e-readerpagina’s minder bekeken werden. Ook de interesse in tablets leek dalende. Hoog tijd om dit onder de loep te nemen. Uit onderzoek van Vergelijk.nl blijkt dat in 2015 de interesse in deze elektronica met meer dan 40% is afgenomen ten opzichte van 2014. Wij maakten hiervoor gebruik van de eigen bezoekersdata van de afgelopen vier jaar. Na een analyse van ons eigen websitebezoek kwamen wij tot de volgende conclusies.

De dalende interesse in e-readers valt deels te verklaren door de opkomst van de tablet. Vanaf 2011 tot 2013 steeg deze interesse met meer dan 100%. Wij stellen dat de elektronische boekenlezer zijn beste tijd heeft gehad. Vijf jaar geleden was de  e-reader een product in opkomst, maar de mogelijkheden in vergelijking met andere apparaten zijn echter beperkt, waardoor mensen steeds minder geïnteresseerd meer zijn in een e-reader.

De interesse in e-readers daalt sterk

Uit onze analyse bleek, dat na piekjaar 2012 de interesse in e-readers zeer sterk is gedaald. In de tabel hieronder kun je zien hoe groot deze daling is.

Graph ereaders
Ook tablets minde populair, daling minder sterk

De populariteit van de tablet is niet de enige reden van de afnemende interesse in e-readers. Het is wel zo dat e-readers een stuk langer meegaan dan tablets. Ook zijn er geen grote verschillen tussen oudere en nieuwere modellen e-readers. Als Nederlandse consumenten eenmaal het apparaat hebben aangeschaft, kunnen ze daar jaren lang mee doen.  De opkomst van de tablet zou er voor kunnen hebben gezorgd dat de elektronische boekenlezer minder populair is geworden. Toch laat ook de tablet een terugloop in interesse zin. Deze is wel duidelijk minder dan de dalende interesse in de e-reader.

 

graph tablets
Groningers minst geïnteresseerd in e-reader

Uit het onderzoek blijkt verder dat Groningers van alle provincies online het minst geïnteresseerd zijn in e-readers. Vooral de verhouding tussen de interesse in e-readers en tablets valt op. Groningers bekeken bijna 9 keer zoveel vaker tablets online dan e-readers. In de meeste andere provincies ligt deze verhouding gemiddeld op het getal 6. In Groningen is er relatief gezien het minste interesse in tablets en e-readers. Maar als mensen toch voor een digitaal device gaan, hebben ze duidelijk geen behoefte aan een apparaat wat alleen een boek kan lezen.

hoeveel

In Zeeland en Noord-Brabant lag de interesse voor de digitale boekenlezer relatief het hoogst.

Over het onderdoek

De uitkomsten van het onderzoek zijn verkregen door het analyseren van bezoekersdata in de periode september 2011 tot november 2015. De miljoenen bezoekers bezochten Vergelijk.nl direct, via advertenties, via zoekmachines of via verwijzingen.

Submit a Comment

Your email address will not be published.

Share This